สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโบสถ์

รหัสวัด
02700704005

ชื่อวัด
วัดโบสถ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2434

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2484

ที่อยู่
บ้านวัดโบสถ์

เลขที่
74

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
บ้านเลือก

ตำบลคณะสงฆ์
บ้านเลือก

เขต / อำเภอ
โพธาราม

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70120

เนื้อที่
26 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0899855393

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 127

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 22:36:36

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 13:54:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดโบสถ์
ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
วัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๒๘ ไร่ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเลือก เป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ ๒oo ปี เริ่มตั้งแต่สมัยพระอธิการบุตตา ได้สร้างกุฏิและวางรากฐานอุโบสถตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๗o มีประชาชนร่วม ๓. หมู่บ้าน ร่วมกันทำบุญกุศลอยู่ที่วัด และวัดที่เสนาสนะต่างๆ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาฌาปนสถาน ตลอดจนถาวรวัตถุภายในวัด
วัดโบสถ์นี้ แต่เดิมคือ วัดบ้านเลือกเหนือ คู่กับ วัดบ้านเลือกใต้ (วัดบ้านเลือก) ต่อมา หลวงพ่ออินทร์ (พระครูประสาทสังวรกิจ) ท่านได้สร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่เพื่อทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ ผู้คนเห็นต่างเล่าลือบอกต่อๆว่า วัดนี้โบสถ์งามต่อมาคนเรียกว่า วัดโบสถ์งาม และขานมาเป็น “วัดโบสถ์” จนถึงปัจจุบันนี้ โบสถ์ที่หลวงพ่ออินทร์สร้างก็ชำรุดทรุดโทรมไป ตามกาลเวลาไม่สะดวกต่อการทำสังฆกรรม จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์ สร้าง ซ่อมใหม่ โดยได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยไว้ สามารถเป็นแหล่งศึกษาได้ ตามประเพณีโบราณ การก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ เมื่อแล้วเสร็จต้องมีการฉลองสมโภช จัดงานใหญ่ การจัดงาน ต้องอาศัยบุคคลทั้งฝ่ายบรรพชิต และฆราวาส ประสานใจ ประสานงานร่วมมือกัน เพื่อให้กิจของพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปและได้ถวายอุโบสถเป็นพุทธบูชา เป็นสถานที่สำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป วัดโบสถ์ มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่อง น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสืบทอดเป็นตำนานมานับศตวรรษแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ในทุกๆ วันก็จะมีคนจำนวนมากมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์กัน จนในบริเวณวัดก็จะมีตลาดเล็กๆเกิดขึ้นอีกด้วย
ในบันทึกนี้จะเห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและทหารที่ทำการย้ายโบสถ์เก่าด้วยกำลังของคนล้วนๆ ไม่มีเครื่องจักรอะไรเลย โบสถ์หลังนี้เองจึงเป็นที่มาของ "วัดโบสถ์".
สำหรับพิธีกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั้งคนในท้องถิ่นและคนต่างถิ่น ที่โด่งดังมากคือ พิธี "แต่งแก้" หรือ "พิธีแก้เคราะห์กรรม" ทั้งนี้ พระครูโพธารามพิทักษ์ ซึ่งได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ให้ เป็นพระมงคลชัยสิทธิ์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ หรือที่รู้จักกันในนาม "หลวงพ่อเขียน สิริมังคโล" อดีตเจ้าคณะอำเภอโพธาราม และเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ผู้เป็นศิษย์ หลวงพ่ออินทร์ ) เล่ามาว่า ลาวที่อพยพมาจากนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ประมาณ พ.ศ.๒๓๒๒ ได้นำเอาบุญประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและความเชื่อก็ติดมาด้วย แต่ด้วยระยะกว่า ๒๐๐ ปี ทำให้วัฒนธรรมสูญไปตามกาลเวลาเกือบทั้งหมด บุญประเพณีแข่งกลอง บุญบั้งไฟ ที่เคยมีก็หายไปเสียส่วนมาก ภาษานั้นจะพูดกันในหมู่ผู้สูงอายุเสียส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีวัดบางแห่งที่สวดให้พรญาติโยมเป็นภาษาบาลีสำเนียงลาวอยู่ครับในยุคปัจจุบัน
 
------------------------------------------------------

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (14.67 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูคุณสารานุกูล คุณสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระ ก้าน จกฺกธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระ อุบล ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระสัมฤทธิ์ จิตฺตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระสอน ปริสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระประสิทธิ์ สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระคมกริช จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระนิตย์ สมปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนบูรณปฎิสังขรณ์เสนาสนะ

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2566

เปิดดู 85 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

ศาลาฌาปนสถาน

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

ศาลาอเนกประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

เปิดดู 72 ครั้ง

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

เปิดดู 56 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

วัดโบสถ์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เจ้าอาวาส พระครูคุณสารานุกูล คุณสาโร
โทร. 089-9855393

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 708 - 1 - 17355 - 1
ชื่อบัญชี พระครูคุณสารานุกูล (ประพัช นิลอร่าม)

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดโบสถ์