สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ) คุณูปธานินทร์

ฉายา
วณฺโณ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
82 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดหลักหกรัตนาราม
เป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลบ้านไร่

จำนวนเข้าดู : 209

ปรับปรุงล่าสุด : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 19:59:14

ข้อมูลเมื่อ : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 19:59:02

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติสังเขป พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านไร่ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลักหกรัตนาราม
สิริอายุ ๗๙ ปี ๒๕ วัน ๕๙ พรรษา
------------------------------------------------
     -  สถานะเดิม
        ชื่อ นายวรรณะ (กูเหนอ) นามสกุล คุณูปธานินทร์
        เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๔  เวลา ๐๗.๐๐ น.
        ณ บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๗ ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
        บิดาชื่อ นายยู่อี่ คุณูปธานินทร์ มารดาชื่อ นางนุ่ม คุณูปธานินทร์ (สกุลเดิม ปุจฉาการ)
     -  อุปสมบท
        เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๔ ณ วัดหลักหกรัตนาราม ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
         พระครูประสิทธิ์สารคุณ วัดอุบลวรรรณาราม   เป็นพระอุปัชฌาย์
         พระครูสาทรสุตกิจ วัดราษฎร์เจริญธรรม       เป็นพระกรรมวาจาจารย์
         พระครูวิชัยศีลคุณ วัดหลักหกรัตนาราม        เป็นพระอนุสาวนาจารย์
     -  วิทยฐานะ
         พ.ศ.๒๕๑๓   สอบได้นักธรรมชั้นเอก
         พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขามนุษย์ศาสตร์ (ป.ตรี มจร.)
     -  การศึกษาพิเศษ
        ผู้ทรงจำพระปาฏิโมกข์,เป็นผู้เขียนหนังสือธรรมต่างๆ ในเชิงอนุรักษ์ท้องถิ่น ประวัติ และประสบการณ์
     -  งานปกครอง
        พ.ศ.๒๕๑๓   ได้รับแต่งตั้งเป็น พระกรรมวาจาจารย์
        พ.ศ.๒๕๒๐  ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดหลักหกรัตนาราม ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
        พ.ศ.๒๕๕๕  ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลท่านัด
        พ.ศ.๒๕๕๗  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์
        พ.ศ.๒๕๖๐   ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ (เนื่องจากแบ่งเขตการปกครองใหม่)
     -  สมณศักดิ์
        พ.ศ.๒๕๒๐ เป็น พระปลัดวรรณะ วณฺโณ ฐานานุกรมใน พระครูโสภณสิริคุณ (ทอง สิริวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดเพลง เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
        พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูสิริวรรณวิวัฒน์
        พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
        พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
     -  มรณภาพ
        วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๓ น. ด้วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
        ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร สิริอายุ ๗๙ ปี ๒๕ วัน ๕๙ พรรษา

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็น พระปลัดวรรณะ วณฺโณ ฐานานุกรมใน พระครูโสภณสิริคุณ (ทอง สิริวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง เจ้าอาวาสวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ได้รับ พ.ศ. 2520
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูสิริวรรณวิวัฒน์
ได้รับ พ.ศ. 2529
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2547
เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2558

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2513

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การมรณภาพ

วันที่มรณภาพ
25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สาเหตุ
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ