สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหลักหกรัตนาราม

รหัสวัด
02700403002

ชื่อวัด
วัดหลักหกรัตนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 12 เดือน เมษายน ปี 2434

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
98 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เลขที่
98

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ศรีสุราษฎร์

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
ดำเนินสะดวก

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70130

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0639896253

โทรศัพท์
0817364340

อีเมล์
koh644@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 300

ปรับปรุงล่าสุด : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 20:00:43

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 14:12:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหลักหกรัตนาราม (โดยย่อ)
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๐ พระยาจาตุรงค์สงคราม มีที่ดินอยู่ในเขตตำบลหลักหก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นเนื้อที่ดินจำนวน ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา ได้มีจิตศรัทธา ถวาย พระอาจารย์สิงห์ สิริปญฺโญ และได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์หลักหก ต่อมา พระอาจารย์สิงห์ ได้พัฒนาสำนักสงฆ์แห่งนี้มีความเจริญมากขึ้น จึงได้ทำหนังสือเพื่อขอยกสำนักสงฆ์หลักหก ขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา และได้ตั้งเป็นวัดเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๔  ร.ศ.๑๑๐ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีเถาะ เป็นวัดมีชื่อว่า วัดราชปรีดาราม ต.หลักหก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีเจ้าอาวาสองค์ปฐม (องค์แรก) คือ พระอธิการสิงห์ สิริปญฺโญ ได้พัฒนาวัดให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ชาวบ้านในสมัยนั้นนิยมเรียกวัดราชปรีดาราม ว่า วัดใหม่ วัดหลักหก วัดสร้างใหม่ ต่อมากาลเวลาล่วงไปถึง พ.ศ.๒๔๗๑ พระอธิการบุญเทพ (บุญเท่ง) โชติปาโล เห็นว่าชาวบ้านนิยมเรียกชื่อวัดว่า วัดหลักหก ซะส่วนใหญ่ จึงได้ปรึกษาหารือคณะสงฆ์กับคณะกรรมการวัดและชาวบ้านก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดหลักหก แต่ชื่อวัดสั้นไปจึงเติมคำว่า รัตนาราม และมีชื่อเติมว่า วัดหลักหกรัตนาราม มาจนถึงทุกวันนี้ 
รายนามเจ้าอาวาสวัดหลักหกรัตนาราม
๑.พระอธิการสิงห์ สิริปญฺโญ แซ่จึง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๕๐ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ๑๖ ปี
๒.พระอธิการเล้ง สุทฺธจิตฺโต แซ่แต้
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๔๖๐ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ๑๐ ปี
๓.พระอธิการบุญ ปภสฺสโร แซ่อึ้ง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๙ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ๙ ปี
๔.พระครูบุญเทพ (บุญเท่ง) โชติปาโล แซ่ตั๊น
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๘๘ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ๑๙ ปี
๕.พระครูวิชัยศีลคุณ (กมล คุณสีโล) แซ่ลิ้ม
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๑๘ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ๓๐ ปี
๖.พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ) แซ่โค้ว
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๖๓ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ๔๕ ปี
๗.พระปลัดมนต์ดก สุวโจ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดมนต์ดก สุวโจ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2566

พระมหาธนู โภภณสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธชินสีห์ ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู 39 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด