สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปรกเจริญ

รหัสวัด
02700404001

ชื่อวัด
วัดปรกเจริญ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2381

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม ปี 2491

ที่อยู่
-

เลขที่
27

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ตาหลวง

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
ดำเนินสะดวก

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70130

เนื้อที่
15 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 103

ปรับปรุงล่าสุด : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 12:55:19

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 13:54:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดปรกเจริญ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2381 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2491  มีเนื้อที่ตั้งวัด ทั้งหมด15 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเป็นที่ของ นางนวม ได้รับจองกรรมสิทธิ์ไว้ ได้ปล่อยที่ดินนี้ไว้ให้เป็นที่นั่งปรกคือบริเวณที่พระภิษุใช้ปฎิบัติปริวาสกรรมในสมัยนั้น และนางนวมได้ยินดีที่ถวายที่ดินแปลงนี้ให้สร้างวัดและรับที่จะช่วยเรื่องที่ปลูกสร้างด้วย  ได้มีเจ้าอาวาส มาทั้งหมดรวมปัจจุบันมี 17 องค์ ปัจจุบัน พระครูสุวัฒน์ศาสนากิจ ซึ่งได้รับการตั้งแต่งเป็นเจ้าอาวาส  ต่อจากพระครูสุนทรธรรโมภาส เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ท่ายได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนาและดูแลบำรุงรักษาวัดให้ยิ่งๆขึ้นไป จัดระเบียบในวัดดียิ่งขึ้นกว่าเดิม จนในปัจจุบันวิหารหลวงพ่อแดงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งใกล้และไกลจนถึงปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

ยังไม่มีข้อมูลพระ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด