สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาลั่นทม

รหัสวัด
05770702007

ชื่อวัด
วัดเขาลั่นทม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 04 เดือน มกราคม ปี 2539

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 26 เดือน กันยายน ปี 2544

ที่อยู่
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เลขที่
22/7

หมู่ที่
-

ซอย
หมู่บ้านหัวดอน ซอย 2

ถนน
หมู่บ้านหัวดอน

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
หนองแก

ตำบลคณะสงฆ์
หนองแก

เขต / อำเภอ
หัวหิน

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
77110

เนื้อที่
16 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0871526345

โทรศัพท์
0875616663

จำนวนเข้าดู : 455

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 16:33:51

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา


วัดเขาลั่นทม ต. หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒/๗ บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙
ทิศเหนือ จรด วัดเขาไกรลาศ , ทิศใต้ จรด ชุมชนหัวดอน , ทิศตะวันออก จรด ถนนตะเกียบ และทิศตะวันตก จรด ทางรถไฟสายใต้

วัดเขาลั่นทม หัวหิน เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ชื่อ ธรรมธิปไตย มีหลวงพ่อเทียม และหลวงพ่อปอ สจฺจญาโณเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ตามลำดับ 
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ หลังจากหลวงพ่อปอ สจฺจญาโณมรณภาพลง พระสนั่น เขมธโร ได้มารับหน้าที่เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ และได้
บำรุงสร้างถาวรวัตถุ เช่น ศาลาการเปรียญ, ศาลาฌาปนสถาน, วิหาร, โบสถ์, กุฏิ, หอฉัน, หอระฆัง, โรงครัว และอื่นๆ อีกหลายรายการ

เมื่อได้รับการตั้งเป็นวัดแล้ว พระอธิการสนั่น เขมธโร ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรก และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร
ทินนามว่า พระครูอดุลเขมกิจ และได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนกระทั่งถึงแก่มรณภาพลง

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พระปลัดณัฎฐกิตติ์ สิริธมฺโม รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาลั่นทม หัวหิน มาจนถึงปัจจุบัน 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามเสมา (78.88 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : หนังสืออนุญาตตั้งวัด (124.94 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ประกาศกระทรวง เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (162.36 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดณัฎฐกิตติ์ สิริธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

พระชินภพ ชินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

พระมหากิตติ กิตติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

พระสิทธิศักดิ์ อุชุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

พระกมล กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

พระสนัด ปภสสฺโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

พระอรรถพล อติวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

พระวินัย อนีโฆ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

พระสุก ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

พระชาญชัย พลวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาอเนกประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

เปิดดู 70 ครั้ง

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

เปิดดู 54 ครั้ง

หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2566

เปิดดู 40 ครั้ง

เจดีย์บูรพาจารย...

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เห็นกายเห็นจิตต...

ข้อมูลเมื่อ 21-06-2566

เปิดดู 151 ครั้ง

เพลงธัมมจักกัปป...

ข้อมูลเมื่อ 24-04-2566

เปิดดู 36 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด