สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

โครงการและกิจกรรมเด่น

บรรยายธรรม ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

เทศบาลตำบลกระดังงา ได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ที่โดมอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลกระดังงา และได้กราบอาราธนานิมนต์พระสมุห์ธนพงษ์ กิตฺติวํโส เจ้าอาวาสวัดไทร ให้ไปบรรยายธรรมในหัวข้อ "ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(547.26 kb)

ไฟล์แนบ 2
(486.8 kb)

ไฟล์แนบ 3
(395.21 kb)

ไฟล์แนบ 4
(523.96 kb)

ไฟล์แนบ 5
(403.12 kb)

โดย : วัดไทร

ที่อยู่ : ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

จำนวนเข้าดู : 43

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 13:24:04

ข้อมูลเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 13:21:56

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

อุปสมบทหมู๋ 29-30 มิถุนายน 2567 ปีที่11

โดย โป่งเหาะ

ข้อมูลเมื่อ : 14-06-2567

เปิดดู : 4

ทำบุญประเพณีสรงกรานต์13-14-15 เมษายน 2567

โดย โป่งเหาะ

ข้อมูลเมื่อ : 06-04-2567

เปิดดู : 77

อุปสมบทหมู่ 3-4 มิถุนายน 2566 ปีที่ 10

โดย โป่งเหาะ

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2566

เปิดดู : 113

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

เปิดดู : 175

โครงการอบรม"พระบริบาลภิกษุไข้

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-06-2566

เปิดดู : 67

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

โดย วัดหนองกลางด่าน

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2566

เปิดดู : 127