สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สร้อยฟ้า

รหัสวัด
02700712002

ชื่อวัด
สร้อยฟ้า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2342

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2343

ที่อยู่
49

เลขที่
49

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
สร้อยฟ้า

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
โพธาราม

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70120

เนื้อที่
9 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

Line
-

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระอภิธรรม
เป็นศูนย์การเรียน

จำนวนเข้าดู : 156

ปรับปรุงล่าสุด : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 18:36:54

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 14:03:27

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด� (โดยสังเขป)
วัดสร้อยฟ้า� ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ด้านทางทิศตะวันออกห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ ๓๕กิโลเมตรเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีอายุยาว ๒๐๐ ปีเศษ โดยมีชนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ภาษาไทยลาว พระสงฆ์ร่วมด้วยอพยพตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองแห่งนี้เรียกว่า หมู่บ้านไทย-ลาว (ปัจจุบันยังมีผู้ใช้ภาษาไทย-ลาวพูดกัน) ร่วมกันก่อตั้ง เป็นสำนักสงฆ์ขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ปฏิบัติธรรมและจำพรรษาประเพณีที่เกิดขึ้นและปฏิบัติสืบทอดกันต่อมาจนถึงปัจจุบัน คือประเพณีทำบุญวันสาร์ท “สาร์ทลาว”กำหนดจัดงานเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกๆปีตอนเช้าจะร่วมกันนำอาหารไปถวายพระสงฆ์ตอนเพล จะนำอาหาร คาว หวาน
ต่อมีชาวบ้านชื่อคุณตาฟ้า และคุณยายสร้อย (ไม่ปรากฎชื่อสกุล) สองสามีภรรยาผู้มีจิตศรัทธา ถวายที่ดินให้จำนวนหนึ่งแปลง แก่พระอาจารย์มะนาวเสี้ยว แล้วชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างกุฏิขึ้นหลังหนึ่ง ในราวปี ๒๓๓๒ ให้ชื่อวัดตามชื่อสามีภรรยาที่อุทิศให้สร้างวัดว่า วัดสร้อยฟ้า จึงเป็นที่มาของวัดสร้อยฟ้า มีอาจารย์มะนาวเสี้ยว เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๑ (และไม่ปรากฏหลักฐานว่าสิ้นสุดปี พ.ศ. ใด)วัดสร้อยฟ้าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๒ �มีเขตกว้าง13.50 เมตร

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : วิสุงคามสีมา (2.58 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดิน (10.14 mb)

รายการพระ

พระอธิการวิทยา อภิวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

การเวียนเทียนเน...

วันที่จัดงาน : 03-06-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

เปิดดู 52 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด