สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

สาระธรรม

ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ

รายละเอียด
ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ.

คนไม่มีที่พึ่ง...ย่อมอยู่เป็นทุกข์.

คนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้...ย่อมมีมารดา-บิดา

ครูบาอาจารย์...และผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ

เป็นที่พึ่ง...ช่วยอุปถัมภ์..ค้ำชู

ถ้าไม่มีท่านเหล่านั้น...เป็นที่พึ่งพาอาศัยแล้ว

ก็ต้องอยู่อย่างลำบาก...เป็นทุกข์

ถึงแม้นท่านเหล่านั้น...เป็นที่พึ่งได้ก็จริง

แต่จะพึ่งท่านตลอดไปไม่ได้

เพราะท่านเหล่านั้น...จะต้องแก่...เจ็บ...และตายไปในที่สุด

เพราะฉะนั้น...เราจะต้องพึ่งตนเอง

จงทำตัวเรา...ให้เป็นที่พึ่ง..ที่ดี..ที่มั่นคง

ด้วยการอบรมตนเอง...ให้มีธรรม

ที่ทำตน...ให้เป็นที่พึ่งของตนเถิด

แล้วเราก็จะ..มีตนเป็นที่พึ่งตลอดไป

(จาก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต)

ผู้แต่ง
พระไตรปิฎก

โดย : เสด็จ

ที่อยู่ : ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จำนวนเข้าดู : 141

ปรับปรุงล่าสุด : 27 เมษายน พ.ศ. 2566 15:23:52

ข้อมูลเมื่อ : 27 เมษายน พ.ศ. 2566 15:23:52

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

อย่าเป็นเช่นนี้เลย

โดย วัดเขาช่องพราน

ข้อมูลเมื่อ : 14-05-2566

เปิดดู : 202

สารระธรรม

โดย วัดไทรคู่วนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

เปิดดู : 157