สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ฐานข้อมูลวัด

พระพิพิธพัชโรดม

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

วัดพระรูป

มหานิกาย

วัดท่าเรือสามัคคี

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 58 ครั้ง

วัดวังวน

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

วัดห้วยแม่เพรียง

ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-04-2566

เปิดดู 73 ครั้ง

หนองควง

ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

หนองจอก

ต.หนองจอก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

หนองแจง

ต.ชะอำ อ.ชะอำ

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

หนองชุมพล

ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 33 ครั้ง

หนองตาฉาว

ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

หนองเตียน

ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 44 ครั้ง

หนองบัว

ต.หนองจอก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 32 ครั้ง

หนองปรง

ต.หนองปรง อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

หนองปลาไหล

ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

หนองปืนแตก

ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-04-2567

เปิดดู 69 ครั้ง

หนองเผาถ่าน

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

หนองมะกอก

ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

วัดหนองไม้เหลือง

ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 84 ครั้ง

หนองโรง

ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 36 ครั้ง

หนองศาลา

ต.หนองศาลา อ.ชะอำ

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 48 ครั้ง

หนองส้ม

ต.สระพัง อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

หนองหญ้าปล้อง

ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 59 ครั้ง

หนองหว้า

ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 55 ครั้ง

หนองหว้า

ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 40 ครั้ง

วัดหนองเอื้อง

ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 43 ครั้ง

วัดห้วยกวางจริง

ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2566

เปิดดู 78 ครั้ง

ห้วยตะแกละ

ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 39 ครั้ง

วัดห้วยทรายใต้

ต.ชะอำ อ.ชะอำ

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 52 ครั้ง

ห้วยรางโพธิ์

ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

ห้วยโรง

ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 53 ครั้ง

ห้วยสัตว์ใหญ่

ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 48 ครั้ง

ห้วยเสือห้วยเสือ

ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 40 ครั้ง

248 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4