สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ฐานข้อมูลวัด

พระพิพิธพัชโรดม

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

วัดพระรูป

มหานิกาย

วัดท่าเรือสามัคคี

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 31 ครั้ง

วัดวังวน

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 27 ครั้ง

วัดห้วยแม่เพรียง

ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-04-2566

เปิดดู 39 ครั้ง

หนองควง

ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 21 ครั้ง

หนองจอก

ต.หนองจอก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 25 ครั้ง

หนองแจง

ต.ชะอำ อ.ชะอำ

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 29 ครั้ง

หนองชุมพล

ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 15 ครั้ง

หนองตาฉาว

ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 18 ครั้ง

หนองเตียน

ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

หนองบัว

ต.หนองจอก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 14 ครั้ง

หนองปรง

ต.หนองปรง อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 15 ครั้ง

หนองปลาไหล

ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 18 ครั้ง

หนองปืนแตก

ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

เปิดดู 22 ครั้ง

หนองเผาถ่าน

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

หนองมะกอก

ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 18 ครั้ง

วัดหนองไม้เหลือง

ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 60 ครั้ง

หนองโรง

ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 18 ครั้ง

หนองศาลา

ต.หนองศาลา อ.ชะอำ

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 23 ครั้ง

หนองส้ม

ต.สระพัง อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 22 ครั้ง

หนองหญ้าปล้อง

ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 26 ครั้ง

หนองหว้า

ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 24 ครั้ง

หนองหว้า

ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 17 ครั้ง

วัดหนองเอื้อง

ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 20 ครั้ง

วัดห้วยกวางจริง

ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

ห้วยตะแกละ

ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 17 ครั้ง

วัดห้วยทรายใต้

ต.ชะอำ อ.ชะอำ

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 31 ครั้ง

ห้วยรางโพธิ์

ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 23 ครั้ง

ห้วยโรง

ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

ห้วยสัตว์ใหญ่

ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 25 ครั้ง

ห้วยเสือห้วยเสือ

ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด

จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

เปิดดู 17 ครั้ง

248 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4