สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ (สถิตย์) หยวกแย้ม

ฉายา
มหาาโณ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
63 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดปรกเจริญ

จำนวนเข้าดู : 166

ปรับปรุงล่าสุด : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:03:30

ข้อมูลเมื่อ : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:03:25

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติสังเขป
พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ (สถิตย์ มหาาโณ, หยวกแย้ม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรกเจริญ ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
สิริอายุ ๖๐ ปี ๕ เดือน ๒๑ วัน ๓๘ พรรษา
------------------------------------------------
     -  สถานะเดิม
        ชื่อ นายสถิตย์ นามสกุล หยวกแย้ม
        เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๓
        ณ บ้านเลขที่ ๒๑๓ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
        บิดาชื่อ นายเล็ก หยวกแย้ม  มารดาชื่อ นางพรทิพย์ หยวกแย้ม
     -  อุปสมบท
        เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๖ ณ วัดปรกเจริญ ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
         พระครูสังวรานุโยค (ช่อ) วัดโคกเกตุบุญศิริ    เป็นพระอุปัชฌาย์
         พระครูพิสิฏฐ์สมุทรคุณ (พิจิตร) วัดบางใหญ่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์                          
         พระครูสุนทรธรรโมภาส (เยือน) วัดปรกเจริญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
     -  วิทยฐานะ
         นักธรรมชั้นเอก
     -  งานปกครอง
        พ.ศ.๒๕๒๙  ได้รับแต่งตั้งเป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม
        พ.ศ.๒๕๓๔  ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าอาวาสวัดปรกเจริญ ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
        พ.ศ.๒๕๓๕  ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดปรกเจริญ ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
     -  สมณศักดิ์
        พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ
        พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
     -  มรณภาพ
        วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๑๘ น. ด้วยโรคเบาหวาน
        ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
        สิริอายุ ๖๐ ปี ๕ เดือน ๒๑ วัน ๓๘ พรรษา
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ
ได้รับ พ.ศ. 2542
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2553

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2528

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2518
โรงเรียนสายธรรมจันทร์

การมรณภาพ

วันที่มรณภาพ
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สาเหตุ
โรคเบาหวาน