สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเนกขัมมาราม

รหัสวัด
02700409004

ชื่อวัด
วัดเนกขัมมาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน พฤศจิกายน ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน ปี 2537

ที่อยู่
-

เลขที่
82

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
แพงพวย

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
ดำเนินสะดวก

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70130

เนื้อที่
67 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0861730145

อีเมล์
watnek2484@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 507

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 20:26:31

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 13:49:20

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเนกขัมมาราม  เลขที่ ๘๒ หมู่ ๔ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๗๐ ไร่ ถนนลาดยางสายโคกวัดและตลาดเสรีผ่านหน้าวัด คลองขุดลัดราชบุรีผ่านหลังวัด ประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๖ พระครูธรรมวิรัต (หลวงพ่อเชย) เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก ท่านดำริที่จะจัดตั้งวัดขึ้น เพื่อความสะดวกของประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร จะได้ทำบุญสร้างกุศลตามสภาพท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ ณ บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลแพงพวยนี้  โดยมีคุณแม่อุบาสิกาทองดี แซ่กัว จัดซื้อที่ดิน จำนวน ๑๑ ไร่เศษ นำไปถวายหลวงพ่อเชย  จึงจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นก่อน เรียกว่า สำนักสงฆ์เนกขัมมาราม  ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๘๔ จึงได้ประกาศตั้งเป็นวัดชื่อ วัดเนกขัมมาราม มีคำสั่งแต่งตั้ง พระภิกษุถนอม อตฺตนาโถ ซึ่งจำพรรษาอยู่ ณ วัดปรกเจริญ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส นับเป็นรูปแรกของวัดเนกขัมมารามนี้
        ในสมัยที่หลวงพ่อพระธรรมธรถนอม อตฺตนาโถ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๒  นั้น ท่านได้พัฒนาสร้างถาวรวัตถุด้านศาสนา และด้านการศึกษาต่างๆ หลวงพ่อพระธรรมธรถนอม อตฺตนาโถ มรณภาพเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒ ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว รวมสิริอายุได้ ๖๓ ปี นับว่าท่านได้สร้างความเจริญให้กับวัดเนกขัมมารามนี้เป็นอย่างมาก คณะสงฆ์คณะกรรมการและคณะศิษยานุศิษย์ จึงได้พร้อมกัน จัดงานบำเพ็ญกุศลถวายในวันคล้ายวันมรณภาพให้กับหลวงพ่อพระธรรมธรถนอม อตฺตนาโถ ในวันที่ ๔ กันยายน ของทุกปี
        ต่อมาคณะกรรมการวัดเนกขัมมาราม  จึงได้ไปอาราธนาพระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ ( ในขณะดำรงสมณศักดิ์เป็น พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม สมฺปนฺโน ) ตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม  ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ นับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ สืบต่อมาถึงปัจจุบัน
        นับว่าหลวงพ่อพระครูไพศาลพัฒนาภรณ์นี้ ท่านเป็นพระนักพัฒนา ท่านพัฒนาทั้งทางโลก และทางธรรมควบคู่กันไป  เห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นที่สุด ท่านถือคติที่ว่า  รากฐานของตึก อยู่ที่อิฐ  รากฐานของชีวิต อยู่ที่การศึกษา  นับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนอย่างยิ่ง โดยการจัดซื้อที่ดิน  เพื่อจัดสร้าง โรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้น เป็นการขยายระดับการศึกษา ต่อจากชั้นประถมศึกษาเป็นมัธยมศึกษา และ กศน. พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ เป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับหน่วยราชการระดับจังหวัดและส่วนกลาง  เพื่อจัดสร้างโรงเรียนมัธยม “เนกขัมวิทยา”  พร้องทั้งยังเป็นองค์อุปถัมภ์อุปการะโรงเรียนและนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการมอบทุนการศึกษาจัดตั้งมูลนิธิสนับสนุนการศึกษาเนกขัมฯ ตั้งแต่เริ่มจัดสร้างโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗  จนถึงปัจจุบัน
        ดังที่กล่าวมาแล้วว่า  หลวงพ่อพระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ ท่านเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  ท่านได้เริ่มสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “เนกขัมเจริญวัย” ขึ้นอีกในปีพ.ศ.๒๕๓๒ ท่านได้อุปการะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนกขัมเจริญวัยแห่งนี้และได้รับการสนับสนุนจากญาติโยม หลวงพ่อพระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ ท่านได้สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก นับเป็นเวลากว่า ๓๘ ปี ที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านบูรณปฏิสังขรณ์วัดเนกขัมมาราม ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ดังที่ปรากฏแล้วว่า  แต่เดิมวัดเนกขัมมารามอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ท่านก็ได้มาปรับปรุงจัดระเบียบ ปรับปรุงเคลื่อนย้ายกุฏิสงฆ์ หอฉันหอสวดมนต์ จากเดิมชั้นเดียว และยกเป็น ๒ ชั้น จัดเป็นระเบียบ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกและย้ายอาคารโรงเรียน สร้างกำแพงวัด สร้างซุ้มประตูร่มเกล้า สร้างศาลาอเนกประสงค์ เพิ่มอีก ๒ หลัง พร้อมทั้งทาสีถาวรวัตถุของวัดให้ใหม่สวยสดงดงาม อีกทั้งยังได้ก่อสร้าง เรือนรับรอง เพื่อเป็นที่รับรองพระสงฆ์ หรือคณะพุทธศาสนิกชน ที่ได้เดินทางมายังวัดเนกขัมมาราม เพื่อประกอบบุญพิธีในด้านต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด มีการปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น และมีการเผยแผ่คติธรรมคติพจน์ คำกลอน ตามต้นไม้ ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือรับรองสภาพวัด (762.23 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : วิสุงคามสีมา (173.69 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสังฆรักษ์วิชาญ สุภาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระครูปลัดคงศักดิ์ ปญฺญาสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2567

พระครรชิต ปมุทิโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระเกรียงศักดิ์ สุทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระชูชัย ธมฺมวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระประวิทย์ สุวโจ

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระจำนงค์ สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระสุรินทร์ หสฺสปุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระสาทิพย์ ฉนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระชัยชนะ โชติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-05-2566

พระสมชาย สิริวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระสุริยน ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระประเสริฐ กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระดำ มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระวิชัย จนฺทสโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระพนมเดช จิรปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

พระสมชาย สุปภาโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่ออู่สำเภา...

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พิธีพระราชทานเพ...

ข้อมูลเมื่อ 24-05-2566

เปิดดู 58 ครั้ง

พิธีพระราชทานเพ...

ข้อมูลเมื่อ 24-05-2566

เปิดดู 70 ครั้ง

บรรยากาศของวัดเ...

ข้อมูลเมื่อ 18-05-2566

เปิดดู 97 ครั้ง

งานพระราชทานเพล...

ข้อมูลเมื่อ 28-04-2566

เปิดดู 41 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

วัดเนกขัมมาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์วิชาญ สุภาจาโร
โทร. 0861730145

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 4220440335
ชื่อบัญชี วัดเนกขัมมารามเพื่อทอดกฐิน

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดเนกขัมมาราม