สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ฐานข้อมูลวัด

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ)

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐)

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

มหานิกาย

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์)

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒)

วัดประดู่

มหานิกาย

พระครูประภัศร์วรพินิจ

รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

มหานิกาย

วัดบุญชูภาวนาราม

ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2567

เปิดดู 322 ครั้ง

บางพรหม

ต.บางช้าง อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 95 ครั้ง

บางพลับ

ต.บางพรม อ.บางคนที

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 64 ครั้ง

บางวันทอง

ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 50 ครั้ง

บางสะแก

ต.บางสะแก อ.บางคนที

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 40 ครั้ง

บางใหญ่

ต.กระดังงา อ.บางคนที

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 71 ครั้ง

บุญนาคประชาสรรค์

ต.ยี่สาร อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 82 ครั้ง

โบสถ์

ต.บางกุ้ง อ.บางคนที

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 52 ครั้ง

ปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์

ต.โรงหีบ อ.บางคนที

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

ปรกสุธรรมาราม

ต.บางแค อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 69 ครั้ง

ประชาโฆสิตาราม

ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 75 ครั้ง

วัดประดู่

ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

เปิดดู 180 ครั้ง

ประทุมคณาวาส

ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 70 ครั้ง

วัดปราโมทย์

ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

เปิดดู 200 ครั้ง

ป้อมแก้ว

ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 72 ครั้ง

ปากง่าม

ต.กระดังงา อ.บางคนที

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

เปิดดู 82 ครั้ง

ปากน้ำ

ต.แควอ้อม อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 76 ครั้ง

ปากลัด

ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 52 ครั้ง

ปากสมุทร

ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 66 ครั้ง

พระยาญาติ

ต.บางช้าง อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

พวงมาลัย

ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

พักตราราม

ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 54 ครั้ง

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

เปิดดู 142 ครั้ง

โพงพาง

ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

วัดโพธิ์งาม

ต.บางนกแขวก อ.บางคนที

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

ต.สวนหลวง อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

เปิดดู 79 ครั้ง

มณีสรรค์

ต.ท่าคา อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 68 ครั้ง

แม่น้ำ (บางนางจีนนอก)

ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 60 ครั้ง

ราษฎร์บูรณะ

ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

ราษฎร์วัฒนาราม

ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-04-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

103 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4