สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปราโมทย์

รหัสวัด
02750213001

ชื่อวัด
วัดปราโมทย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2441

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2496

ที่อยู่
วัดปราโมทย์

เลขที่
13

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
บ้านปราโมทย์

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บางคนที

จังหวัด
สมุทรสงคราม

ไปรษณีย์
75120

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นหอพระไตรปิฎก
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 153

ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 06:39:01

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 09:03:29

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

  • ตั้งเมื่อ 2441 เดิมชื่อวัดโรงหวี จากหลักฐานหนังสือพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังเก่าเมื่อ พ.ศ. 2421 ปรากฏว่า สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วัดปราโมทย์ได้รับการบูรณะและพัฒนามาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2496
  • มีเจ้าอาวาสนับแต่ก่อตั้งวัดมาจำนวน 7 รูป
  • 1) หลวงพ่อฤกษ์
  • 2) หลวงพ่อเมือง
  • 3) หลวงพ่อตุ๊ย
  • 4) หลวงพ่อพลบ (พระครูอุดมสุตกิจ)
  • 5) หลวงพ่อสุย (พระครูปราโมทย์สมุทรคุณ รูปที่ 1)
  • 6) พระครูปราโมทย์สมุทรคุณ รูปที่ 2 (พีระ) พ.ศ. 2522-2545
  • 7) พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอบางคนที) พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เตชปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระใบฎีกาสรชัย ชินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระสุรธิ มนาโป

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานปิดทองหลวงพ่...

วันที่จัดงาน : 07-10-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารหลวงพ่อโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

เปิดดู 48 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

เปิดดู 41 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด