สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสันชัย เพ็งสกุล

ฉายา
เตชปญฺโญ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

E-mail
watsai1727@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 100

ปรับปรุงล่าสุด : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 18:58:15

ข้อมูลเมื่อ : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 09:58:08

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี