สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ฐานข้อมูลวัด

พระราชรัตนวิสุทธิ์

เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กุยบุรี

มหานิกาย

พระศรีปริยัติเมธี

รองเจ้าคณะจังหวัด

คลองวาฬ พระอารามหลวง

มหานิกาย

ห้วยตะเคียน

ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2567

เปิดดู 76 ครั้ง

ป่าร่อน

ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2567

เปิดดู 34 ครั้ง

วัดทุ่งทับทอง

ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 21-03-2567

เปิดดู 54 ครั้ง

วัดเขาน้อยจันทราราม

ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 111 ครั้ง

วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ

ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 113 ครั้ง

วัดไทรคู่วนาราม

ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2567

เปิดดู 169 ครั้ง

กำมะเสน

ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 50 ครั้ง

กุยบุรี

ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2566

เปิดดู 167 ครั้ง

กุยเหนือ

ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 52 ครั้ง

เกตชยาราม

ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 48 ครั้ง

เกษตรกันทราราม

ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

วัดเกาะยายฉิม

ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2567

เปิดดู 83 ครั้ง

เกาะหลัก

ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

ไกลกังวล

ต.หัวหิน อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

วัดเขากะจิ

ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2567

เปิดดู 48 ครั้ง

เขาเขียว

ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

เขาดิน

ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

เขาแดง

ต.เขาแดง อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2567

เปิดดู 65 ครั้ง

วัดเขาตะเกียบ

ต.หนองแก อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

เปิดดู 103 ครั้ง

เขาตะล่อม

ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

เขาถ้ำ

ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 50 ครั้ง

วัดเขาถ้ำคีรีวงศ์

ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2567

เปิดดู 163 ครั้ง

เขาถ้ำม้าร้อง

ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 41 ครั้ง

วัดเขานกกระจิบ

ต.ทับใต้ อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2567

เปิดดู 209 ครั้ง

เขาน้อย

ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 50 ครั้ง

เขาน้อย

ต.หัวหิน อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

เขาน้อย

ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

เขาน้อย (ปากน้ำ)

ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2567

เปิดดู 223 ครั้ง

เขาบ้านกลาง

ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

เขาโบสถ์

ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

220 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4