สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ฐานข้อมูลวัด

พระราชรัตนวิสุทธิ์

เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กุยบุรี

มหานิกาย

พระศรีปริยัติเมธี

รองเจ้าคณะจังหวัด

คลองวาฬ พระอารามหลวง

มหานิกาย

วัดเขาน้อยจันทราราม

ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 71 ครั้ง

วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ

ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 64 ครั้ง

วัดไทรคู่วนาราม

ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-06-2566

เปิดดู 92 ครั้ง

กำมะเสน

ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 22 ครั้ง

กุยบุรี

ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2566

เปิดดู 76 ครั้ง

กุยเหนือ

ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 23 ครั้ง

เกตชยาราม

ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 22 ครั้ง

เกษตรกันทราราม

ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 30 ครั้ง

เกาะยายฉิม

ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 41 ครั้ง

เกาะหลัก

ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 26 ครั้ง

ไกลกังวล

ต.หัวหิน อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 20 ครั้ง

เขากะจิ

ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 18 ครั้ง

เขาเขียว

ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

เขาดิน

ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 21 ครั้ง

เขาแดง

ต.เขาแดง อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 27 ครั้ง

วัดเขาตะเกียบ

ต.หนองแก อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

เปิดดู 59 ครั้ง

เขาตะล่อม

ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

เขาถ้ำ

ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 26 ครั้ง

วัดเขาถ้ำคีรีวงศ์

ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

เปิดดู 60 ครั้ง

เขาถ้ำม้าร้อง

ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

เขานกกระจิบ

ต.ทับใต้ อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

เปิดดู 52 ครั้ง

เขาน้อย

ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 22 ครั้ง

เขาน้อย

ต.หัวหิน อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 37 ครั้ง

เขาน้อย

ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 26 ครั้ง

เขาน้อย (ปากน้ำ)

ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 176 ครั้ง

เขาบ้านกลาง

ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

เขาโบสถ์

ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 20 ครั้ง

เขาปอ

ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 26 ครั้ง

เขามัน

ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

เขาราษฎร์บำรุง

ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

เปิดดู 22 ครั้ง

217 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4