สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวัลลพ สมัครรัตน์

ฉายา
กิตฺติธโร

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
73 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 81

ปรับปรุงล่าสุด : 29 เมษายน พ.ศ. 2566 15:58:25

ข้อมูลเมื่อ : 29 เมษายน พ.ศ. 2566 15:58:25

 
 
 
 

สังกัดที่วัด