สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๑๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุม 
เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการแต่ละฝ่าย คณะพระวิทยากรทุกชั้น และผู้เกี่ยวข้อง 
เตรียมความพร้อมโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๑๕  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 
วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 
เรื่อง การอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๗ ประเด็นการพิจารณา
- การส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบภาค ๑๕
- การจัดห้องเรียนของผู้เข้าอบรมบาลี ชั้นประโยค ๑-๒, ป.ธ. ๓, ๔, ๕
- การจัดตารางอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำชั้น
- การประชุมวิทยากรประจำวัน
- การออกปัญหา/การตรวจปัญหาข้อสอบ/ การกรอกคะแนนสถิติ
- การปกครองดูแลนักเรียนผู้เข้าอบรมของแต่ละสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา
- การจัดสถานที่พักของนักเรียนและวิทยากร
- งบประมาณ/เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า – เพล และน้ำปานะ  


 

ไฟล์แนบ

จำนวนเข้าดู : 84

ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 16:09:37

ข้อมูลเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 16:05:17

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ