สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (434)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ข่าวคณะสงฆ์ภาค ๑๕

วัดใหม่ล่าสุด

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาราม

ข้อมูลเมื่อ 23-06-2566

วัดเขาน้อยจันทราราม

ข้อมูลเมื่อ 21-06-2566

วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ

ข้อมูลเมื่อ 21-06-2566

ข่าววัดในคณะสงฆ์ภาค ๑๕

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖

งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทร ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย วัดไทร

ปรับปรุงล่าสุด : 06-09-2566

ประชาสัมพันธ์งานทอดกฐิน ปี 2566

โดย วัดบุญชูภาวนาราม

ปรับปรุงล่าสุด : 06-09-2566

ประชาสัมพันธ์ของวัด

โดย วัดบุญชูภาวนาราม

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

งานทอดกฐินสามัคคี

โดย วัดหนองรี

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2566

วันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา

โดย วัดหนองรี

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2566

งานผ้าป่าบุญสามัคคี

โดย สุขอารีย์ธรรมาราม

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

วันกตัญญูบูรพาจารย์

โดย วัดหนองรี

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2566

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

ข้อมูลเมื่อ 22-04-2566

 

วัดหนองเป่าปี่

ข้อมูลเมื่อ 22-04-2566

 

วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ 27-04-2566

 

ปูชนียวัตถุสถาน

กุฎิสงฆ์

วัดบางลาน

ปรับปรุงล่าสุด 19-09-2566

อุโบสถ

วัดหนองหินประชาราม

ปรับปรุงล่าสุด 28-07-2566

ศาลาการเปรียญ

วัดบางลาน

ปรับปรุงล่าสุด 12-07-2566

สำนักปฏิบัติธรรม

พระบวชใหม่

พระจักรกฤษณ์ ภทฺทจาโร

วัดดอนมะโนรา

จังหวัด : สมุทรสงคราม

วันอุปสมบท : 9 เมษายน พ.ศ. 2566

พระธนาชัย โอภาโส

วัดดอนมะโนรา

จังหวัด : สมุทรสงคราม

วันอุปสมบท : 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

พระสุรธิ มนาโป

วัดปราโมทย์

จังหวัด : สมุทรสงคราม

วันอุปสมบท : 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

พระธนาชัย อาชิโต

วัดเขากรวด

จังหวัด : ราชบุรี

วันอุปสมบท : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พระบุญเลิศ ปุญฺญผโล

ทุ่งประดู่

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

วันอุปสมบท : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ชัยโรจน์ สํวุฑฺโฒ

วัดเขากรวด

จังหวัด : ราชบุรี

วันอุปสมบท : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด

พระลาสิกขา

พระ สัสดี วิสุทฺโธ

วัดหนองรี

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระ คุณานันท์ สุเมโธ

วัดหนองรี

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระ พิสิษฐ์ จนฺทปญฺโญ

วัดหนองรี

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระรังสันต์ รตนญาโณ

โป่งเหาะ

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ดูทั้งหมด

พระมรณภาพ

พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี) ปญฺญาวฑฺฒโน

วัดตาลเรียง

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 11 กันยายน พ.ศ. 2566

พระอธิการจามรเทพ อมโร

วัดอัมพวัน

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระมหาผ่อง ผลิตฺตธมฺโม

วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม) สมฺปนฺโน

วัดเนกขัมมาราม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

สารระธรรม

วัดไทรคู่วนาราม

ปรับปรุงล่าสุด 03-05-2566

ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ

เสด็จ

ปรับปรุงล่าสุด 27-04-2566

สื่อมีเดีย

ช่องYouTubeของวัดเขาสนามชัย...

ปรับปรุงล่าสุด 08-06-2566

ประเพณีสงกรานต์วัดหลวง ปี 2566...

ประเภทไฟล์ jpg

ปรับปรุงล่าสุด 20-05-2566

ยูทูบ

ปรับปรุงล่าสุด 24-04-2566

เทศกาลงานบุญประเพณี

โครงการและกิจกรรมเด่น

อุปสมบทหมู่ 3-4 มิถุนายน 2566 ปีที่ 10

โป่งเหาะ

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2566

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5

วัดหนองรี

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

จังหวัด
วัด
ปี พ.ศ.

ดูทั้งหมด

รายงานกิจกรรม อ.ป.ต.