สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ปูชนียวัตถุสถาน

หอพระไตรปิฎก

รายละเอียด
หอพระไตรปิฎก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐  จำนวน ๓ หลัง กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร เป็นอาคารทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้

โดย : วัดบางลาน

ที่อยู่ : ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 65

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 18:12:28

ข้อมูลเมื่อ : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:38:03

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระวิหารพระแก้วมรกต

โดย : วัดราษฎร์ประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2567

เปิดดู : 13

หอนักธรรมเก่า

โดย : วัดโพธิบัลลังก์

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

เปิดดู : 26

พระตำหนักกรมหลวงชุมพร

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 97

พระพุทธกิติสิริชัย

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 62

พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

เปิดดู : 120

ศาลาเอนกประสงค์

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 72

อุโบสถและศาลาราย

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 113

โรงครัว - ห้องคลัง

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 71

ห้องน้ำ - ห้องสุขา

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 116

อุโบสถ

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 122