สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ปูชนียวัตถุสถาน

กุฎิสงฆ์

รายละเอียด
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็นอาคารทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้ 

โดย : วัดบางลาน

ที่อยู่ : ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 45

ปรับปรุงล่าสุด : 19 กันยายน พ.ศ. 2566 11:51:43

ข้อมูลเมื่อ : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:30:07

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

อุโบสถ

โดย : วัดหนองหินประชาราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

เปิดดู : 49

ศาลาการเปรียญ

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 101

อุโบสถ

โดย : โป่งเหาะ

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

เปิดดู : 47

อุโบสถวัดบางลาน

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

เปิดดู : 65

หอพระไตรปิฎก

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 23

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 25

หลวงพ่อโต

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

เปิดดู : 27

วิหารอดีตบูรพาจารย์

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

เปิดดู : 28

ศาลาอเนกประสงค์

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 27

หอสวดมนต์

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 24