สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ปูชนียวัตถุสถาน

กุฎิสงฆ์

รายละเอียด
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็นอาคารทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้ 

โดย : วัดบางลาน

ที่อยู่ : ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 113

ปรับปรุงล่าสุด : 19 กันยายน พ.ศ. 2566 11:51:43

ข้อมูลเมื่อ : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:30:07

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระวิหารพระแก้วมรกต

โดย : วัดราษฎร์ประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2567

เปิดดู : 13

หอนักธรรมเก่า

โดย : วัดโพธิบัลลังก์

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

เปิดดู : 26

พระตำหนักกรมหลวงชุมพร

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 97

พระพุทธกิติสิริชัย

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 62

พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

เปิดดู : 120

ศาลาเอนกประสงค์

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 72

อุโบสถและศาลาราย

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 113

โรงครัว - ห้องคลัง

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 71

ห้องน้ำ - ห้องสุขา

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 116

อุโบสถ

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 122