สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาการเปรียญ

รายละเอียด
ศาลาการเปรียญ(ศาลาโพธิสาธร)  ขนาดกว้าง ๒๐  เมตร  ยาว  ๓๑  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทยใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้องเกล็ดปลา ระเบียงด้านหน้าอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มุขประตูทางขึ้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการบูรณะ ยกพื้นให้สูงขึ้น และจัดสร้างผนัง เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และปูพื้นด้วยกระเบื้องศาลาชั้นล่าง

โดย : วัดบางลาน

ที่อยู่ : ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 100

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 16:10:04

ข้อมูลเมื่อ : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:20:38

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

กุฎิสงฆ์

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 45

อุโบสถ

โดย : วัดหนองหินประชาราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

เปิดดู : 49

อุโบสถ

โดย : โป่งเหาะ

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

เปิดดู : 47

อุโบสถวัดบางลาน

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

เปิดดู : 65

หอพระไตรปิฎก

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 23

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 25

หลวงพ่อโต

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

เปิดดู : 27

วิหารอดีตบูรพาจารย์

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

เปิดดู : 28

ศาลาอเนกประสงค์

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 27

หอสวดมนต์

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 24