สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาการเปรียญ

รายละเอียด
ศาลาการเปรียญ(ศาลาโพธิสาธร)  ขนาดกว้าง ๒๐  เมตร  ยาว  ๓๑  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทยใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้องเกล็ดปลา ระเบียงด้านหน้าอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มุขประตูทางขึ้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการบูรณะ ยกพื้นให้สูงขึ้น และจัดสร้างผนัง เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และปูพื้นด้วยกระเบื้องศาลาชั้นล่าง

โดย : วัดบางลาน

ที่อยู่ : ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 176

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 16:10:04

ข้อมูลเมื่อ : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:20:38

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระวิหารพระแก้วมรกต

โดย : วัดราษฎร์ประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2567

เปิดดู : 12

หอนักธรรมเก่า

โดย : วัดโพธิบัลลังก์

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

เปิดดู : 26

พระตำหนักกรมหลวงชุมพร

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 97

พระพุทธกิติสิริชัย

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 62

พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

เปิดดู : 120

ศาลาเอนกประสงค์

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 72

อุโบสถและศาลาราย

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 113

โรงครัว - ห้องคลัง

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 71

ห้องน้ำ - ห้องสุขา

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 116

อุโบสถ

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 122