สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถวัดบางลาน

รายละเอียด
อุโบสถวัดบางลาน กว้าง ๖.๘๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒ เส้น ยาว ๓ เส้น พระประธานประจำอุโบสถ (พระประธานอุโบสถสร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๓๖๐) ปางสมาธิ แกะด้วยหินศิลาทรายแดง ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๙๖ นิ้ว  ลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาไม้ตะเคียน ช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ เป็นไม้สักทอง ภายในตัวอุโบสถทำเป็นฝาลูกฟักด้วยไม้สักทองทั้งหลัง 

โดย : วัดบางลาน

ที่อยู่ : ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 116

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 18:12:43

ข้อมูลเมื่อ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 23:02:57

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระวิหารพระแก้วมรกต

โดย : วัดราษฎร์ประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2567

เปิดดู : 13

หอนักธรรมเก่า

โดย : วัดโพธิบัลลังก์

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

เปิดดู : 26

พระตำหนักกรมหลวงชุมพร

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 97

พระพุทธกิติสิริชัย

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 62

พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

เปิดดู : 120

ศาลาเอนกประสงค์

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 72

อุโบสถและศาลาราย

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 113

โรงครัว - ห้องคลัง

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 71

ห้องน้ำ - ห้องสุขา

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 116

อุโบสถ

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 122