สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองเสือ(ยางปราสาท)

รหัสวัด
02700503002

ชื่อวัด
วัดหนองเสือ(ยางปราสาท)

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2466

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน มีนาคม ปี 2519

ที่อยู่
บ้านหนองเสือ

เลขที่
144

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
กรับใหญ่

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บ้านโป่ง

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70190

เนื้อที่
56 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
092-895-7993

โทรศัพท์
061-320-4293

อีเมล์
watnongsuearatchaburi@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 25877

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 15:00:42

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 14:12:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองเสือ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางระหว่าง  ๖  หมู่บ้านด้วยกัน  ประกอบด้วย
บ้านหนองเสือ บ้านหนองคาวแมว  บ้านดงแค    บ้านคอวัง  บ้านยางปราสาท  บ้านหนองฟัก
  ในอดีตประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นถิ่นที่ทุรกันดารพื้นที่เป็นป่าหนาทึบมีไม้ใหญ่จำนวนมาก
ไม่ค่อยจะมีบ้านคนการคมนาคม ไม่ค่อยสะดวก ยานพาหนะ คือ เกวียน วัว ควาย เดินด้วยเท้าไปใน ตลาด อำเภอ
ต้องค้างคืน เมื่อประมาณ 97 ปีที่ผ่านมา ประชาชน ได้อพยพมาจากท้องถิ่นที่ต่างๆ มาตั้งรกราก 
ทำนา ทำไร่ ปลูกข้าว บุคคลที่อพยพมา มีหลายภาษา เช่น ไทย ลาว จีน มอญ  บุคคลที่สำคัญ ๆ คือ
ผู้ใหญ่ปลื้ม  ด่านปาน คุณแม่แสงอรุษ ตาลเจริญ  คุณแม่ปุ้ยจ้อยนนท์ คุณพ่อทัศน์ เริงฉิม และคุณพ่อเกตุ ตาลเจริญ
     เมื่อประชาชนมาอยู่รวมกันหลายๆ ครอบครัว บุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นชาวพุทธศาสนา แต่ไม่มีวัดจะทำบุญบำเพ็ญกุศล   จึงชักชวนกันสร้างวัด โดยช่วยกันหักร้างถางป่าให้เตียน ได้พื้นที่ประมาณ ๕๑ ไร่เศษ  ขณะนั้น นายปลื้ม ด่านปาน เป็นผู้ใหญ่บ้าน   จึงชักชวนประชาชน บริจาคเงินคนละเล็กคนน้อยซื้อไม้
ซื้อแฝกชาวบ้านมาช่วยกันสร้างเป็น สำนักสงฆ์เล็กๆ  สมภารองค์แรก พระอาจารย์ ปิม พระอาจารย์เตาะ   พระอาจารย์หวน พระอาจารย์ อาบ  อาจารย์ แต่ละองค์ในสมัยนั้นยังไม่ได้ สร้างถาวรวัตถุ อะไรไว้เลย
    ต่อมาเมื่อ ปีพ.ศ.  ๒๕๐๓  ประมาณ  ๖๐ ปี วัดหนองเสือได้เจริญขึ้นมากมีประชาชนนำบุตรหลานมาบวช ปีหนึ่ง ประมาณ ๒๐ – ๓๐ รูป  เมื่อบวชแล้ว
ก็ไม่มีครูอาจารย์สอนธรรมชาวบ้านจึงกราบอาราธนาพระอาจารย์คิ้ม คุณากโร  จากวัดดอนเสลา ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  มาเป็นเจ้าอาวาส
เมื่อดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว ท่านตั้งอกตั้งใจปรับปรุงสถานที่ สร้างกุฎิถาวร  สร้างหอกลางออกเป็น ๓ มุข สร้างศาลาการเปรียญ  กำแพงวัด และโรงเรียนประชาบาล อื่นๆ อีกมากมาย

จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๑๔  ได้ลงมือสร้างอุโบสถจตุรมุข  ได้ทูลเชิญ  พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล และหม่อมหลวงสร้อยระย้ายุคล  มาเป็น ประธาน วางศิลาฤกษ์อุโบสถ
       ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พณ.ฯนายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร  ได้มาตรวจงาน  ก.ส.ช. ได้เข้าชมการก่อสร้างอุโบสถวัดหนองเสือ
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ( สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชมารและพระวรชายา )
ได้ทรงเสด็จเป็นประธานยกช่อฟ้าอุโบสถ และได้พระราชทานพระนามาภิไชย ย่อ “ม.ว.ก.” ให้ประดิษฐานไว้หน้าอุโบสถด้านทิศตะวันออก การก่อสร้างอุโบสถ สำเร็จไปแล้ว

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาสุกฤติ สุขวฑฺฒโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระยงค์เจริญ ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

พระสมุห์กำพล กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2567

พระสุชิน กตทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระบุญส่ง ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

พระสายัณ สจฺจวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระจรูญพงศ์ เขมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2566

พระสุชาติ ปริสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระสุรพงษ์ มุนิจโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2566

พระวิเชียร จิตฺตปาสาโท

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

พระบุญมา ปุญฺญกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

วัดหนองเสือ(ยางปราสาท) ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เจ้าอาวาส พระมหาสุกฤติ สุขวฑฺฒโก
โทร. 092-8957993

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 080-9-099015
ชื่อบัญชี วัดหนองเสือ

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดหนองเสือ(ยางปราสาท)