สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code หนองบัวหิ่ง

รหัสวัด
02700803007

ชื่อวัด
หนองบัวหิ่ง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 14 เดือน เมษายน ปี 2532

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 13 เดือน มกราคม ปี 2538

ที่อยู่
บ้านหนองบัวหิ่ง

เลขที่
139

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ดอนทราย

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
ปากท่อ

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70140

เนื้อที่
7 ไร่ - งาน 16 ตารางวา

มือถือ
0852213599

จำนวนเข้าดู : 98

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 15:40:38

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 14:12:06

 
 
 
 

รายการพระ

พระครูภาวนาอินทวงศ์ อินฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-05-2566

พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 29-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด