สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดป่าไผ่

รหัสวัด
02700705002

ชื่อวัด
วัดป่าไผ่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2341

ที่อยู่
วัดป่าไผ่

เลขที่
1

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
คลองตาคต

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
โพธาราม

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70120

เนื้อที่
23 ไร่ - งาน 33 ตารางวา

มือถือ
081-5262458

คุณสมบัติวัด

เป็นหอพระไตรปิฎก

จำนวนเข้าดู : 126

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:51:27

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 13:54:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
          วัดป่าไผ่ ตามที่เล่าขาน แต่เดิมบริเวณหมู่บ้านนี้มีชาวลาวอาศัยอยู่จึงเรียกว่า “บางลาว” ต่อมาชาวลาวได้ย้ายถิ่นฐานออกไป ในช่วงของสงคราม จึงทำให้บริเวณวัดรกร้าง  ไม่ มีผู้ดูแลหลังคาวิหารได้พังทลายลงมา และเนื่องจากมีกอไผ่ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณโดยรอบ ทำให้บรรยากาศน่ากลัว ชาวบ้านต่างบอกกล่าวว่า ผีดุ ประกอบกับเสียงแมลงภู่ ที่มาเจาะรูอาศัยตามคานไม้วิหาร หลายสิบตัว สะท้อนกับผนังวิหารเก่า กึกก้อง วังเวง น่ากลัว ภายในวิหารมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ศิลปะอยุธยา แต่มีศิลปะลาวผสมผสานอยู่ด้วย ยิ่งทำให้แน่ใจว่า วัดนี้เดิมเป็นวัดที่ ชาวลาว สร้าง มาแต่กาลก่อน ต่อมา มอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร จึงตั้งถิ่นฐานบริเวณแม่น้ำแม่กลอง เพื่อต้านทัพพม่า ชาวบ้าน ก็ได้บูรณะวัดขึ้นเรียกว่า “วัดป่าไผ่” เพราะบริเวณที่สร้างวัดมี ป่าไผ่อยู่เป็นจำนวนมาก และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๑ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี  
ประวัติความเป็นมาดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง ของ รศ. สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์  ที่พบว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีกลุ่มชาวมอญ ๗ เมือง หน้าด้านในเมืองกาญจนบุรี  ได้พาชาวมอญอพยพลงมาตั้งบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง โดยเฉพาะในเขตอำเภอโพธาราม บริเวณวัดคงคารามและใกล้เคียง ซึ่งคงรวมถึงชุมชนชาวมอญบริเวณวัดป่าไผ่ที่อยู่ใกล้กับวัดคงคาราม

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดินตั้งวัด (349.67 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : หนังสือรับรองสภาพวัด (391.69 kb)

รายการพระ

พระครูเวฬุวนาภิรมย์ (ทวีป) กิตฺติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระครูสมุห์ไพโรจน์ อธิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระลูกหนู ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระสุรชัย นาคปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระโฆษิต โฆสโก

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระทวีศิษฎ์ ชยคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด