สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองมงคล

รหัสวัด
05770404006

ชื่อวัด
วัดหนองมงคล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน กันยายน ปี 2546

ที่อยู่
บ้านหนองมงคล

เลขที่
96

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
แม่รำพึง

ตำบลคณะสงฆ์
แม่รำพึง

เขต / อำเภอ
บางสะพาน

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
77190

เนื้อที่
15 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา

Line
watchrin วัดหนองมงคล

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0971966667

อีเมล์
watcharin77190@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 86

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 19:10:47

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เดิมชาวบ้านหนองมงคลต้องไปทำบุญที่วัดดอนยาง ต้องเดินทางเป็นระยะทาง 5 ก.ม. ลำบากมาก หลวงพ่อเคล้าเจ้าอาวาสวัดดอนยาง ได้ปรึกษากับครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนยาง ครูทัน ดวงเนตร จะสร้างวัดขึ้นอีก 1 วัด คือ วัดหนองมงคล ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้น 1 ชุด มี นายใย ครุฑเสม ผู้ใหญ่บ้านได้บริจาคที่จำนวน  ไร่เศษและครูประมวล เทียนส่งรัศมี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองมงคล พร้อมด้วยชาวบ้านหนองมงคลได้ช่วยกันสร้างกุฏิ พร้อมหอฉันมุงจาก และได้นิมนต์ หลวงพ่อช่วง วิสาธโร จากวัดดอนยางมาอยู่จำพรรษา มีพระจำพรรษา 5 รูป และได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดหนองมงคล และได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา

รายการพระ

พระอธิการวัชรินทร์ กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระอธิการวัชรินทร์ กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 26-06-2567

พระภูวนาถ วิชาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระสนอง ฐิตโสภโน

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระนันท์ โชติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระดนัย ธีรภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระปริญญา สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระนที ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระอรัญ อภิปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด