สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดราษฎร์ประสงค์

รหัสวัด
05770406004

ชื่อวัด
วัดราษฎร์ประสงค์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม ปี 2544

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านราษฎร์ประสงค์

เลขที่
93/1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ทองมงคล

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บางสะพาน

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
77230

เนื้อที่
15 ไร่ ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
ratphrasong2005

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0818589017

โทรศัพท์
032818601

อีเมล์
ratphrasong2005@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 149

ปรับปรุงล่าสุด : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 19:06:54

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดราษฎร์ประสงค์ (เขาไฝ่)
      วัดราษฎร์ประสงค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓/๑ บ้านราษฎร์ประสงค์ ถนนราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัด-ประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสงค์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ อาณาเขตทิศเหนือจดภูเขา ทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน เสนาสนะภายในวัด ประกอบด้วย ซุ้มประตูวัดทางเข้า - ออก กว้าง ๖ เมตร  สูง ๑๔ เมตร ลักษณะเป็สามเหลี่ยม ติดลวดลายด้วยกระจกสี ตรงกลางมีรูป-พระปางอุ้มบาตรประดิษฐาน ๑ องค์  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๕.๕๐ เมตร  ยาว ๓๗.๘๐ เมตร ลักษณะมีมุขด้านหน้า มุงด้วยกระเบื้องหลังคาบ้านเซรามิก รุ่น เอ็กซ์เซลล่าวิหารหลวงพ่อพระแก้วมรกต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร กุฏิสงฆ์แถวล้อมรอบหอสวดมนต์ และหอฉัน จำนวน ๓ แถว ซึ่งมีห้องทั้งหมด ๑๕ ห้อง ใช่สำหรับให้พระภิกษุ-สามเณร  ได้อยู่อาศัย พร้อมห้องน้ำ-สุขา หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนเล็ก-ใหญ่ ลักษณะ ๑ ชั้นครึ่ง  ศาลาฌาปนสถาน หลังคามุงกระเบื้องลอนใหญ่  หล่อเสาด้วยคอนกรีต  กว้าง ๑๔.๔๐ เมตร  ยาว ๒๘.๑๐ เมตร พร้อมห้องน้ำ-สุขา จำนวน ๘ ห้อง  โรงครัววัดหลังคามุงกระเบื้องลอนเล็ก เพื่อไว้สำหรับทำอาหารเวลาที่วัดมีงาน เช่น งานบวช เป็นต้น กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พร้อมห้องสุขา ๕ ห้อง  แนวกำแพงรอบวัด ลักษณะเป็นล็อกๆ เพื่อเอาไว้ให้ญาติโยมเก็บอัฐิของบรรพบุรุษ กว้างช่องละ ๕ เมตร  สูง ๓ เมตร ด้านทิศใต้ และทิศเหนือ ด้านปูชนีย์วัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว สูง ๓.๐๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙ มีพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว จำนวน ๓ องค์ ประดิษฐานอยู่บนหอสวดมนต์และพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญ ๑ องค์ ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๓๕ ด้านวัตถุโบราณ มีถ้วยดินเผาโบราณ บาตรโบราณทำด้วยเหล็กขนาด กว้าง ๑๐ นิ้ว และตู้เก็บพระอภิธรรม กว้าง ๑๒ นิ้ว ยาว ๖๐ นิ้ว ลักษณะเป็นตู้แบบเก่าลายรดน้ำ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖ วัดราษฎร์ประสงค์ ตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ สร้างวัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นที่พักสงฆ์เรียกว่าสำนักสงฆ์เขาไผ่บ้าง เวฬุวนารามบ้าง โดยมีพระภิญโญ วชิโร เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ดูแล ซึ่งพื้นที่ที่ตั้งวัดส่วนหนึ่งเป็นเนินเขาลูกรังมาตั้งแต่ดั้งเดิมมีต้นไผ่ขึ้นพอสมควร ชาวบ้านจึงเรียกว่าเขาไผ่ จน พ.ศ.๒๕๓๘ นายฉลวย ศรีมัจฉา อดีตแพทย์ประจำตำบลได้ทำรายงานขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไชยราช-คลองกรูด จนได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือ อนุญาต (ป.ส.๒๓) ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓ นายฉลวย ศรีมัจฉา ผู้ขอใช้พื้นที่ได้ถึงแก่กรรม เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว ประชาชนในหมู่บ้านและคณะกรรมการสำนักสงฆ์มีมติชอบให้นายส่วน เรืองทิพย์ (อดีตกำนันตำบลทองมงคล และประธาน อบต.) เป็นผู้รายงานขออนุญาตสร้างวัด และได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีพระอธิการภิญโญ วชิโร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งมีการบริหารปกครอง จนถึง พ.ศ.๒๕๔๗ ท่านได้มรณะภาพลง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ และภายหลังคณะกรรมการวัดพร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้ปกครอง ได้มีมติในที่ประชุม ให้พระสุรศักดิ์ โสภโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาส และเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์สงค์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๘  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรพัดยศเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ราชทินนามที่ พระครูโสภณคีรีรักษ์  (และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (2.83 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (911.55 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (10.89 mb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโสภณคีรีรักษ์ (สุรศักดิ์ โสภโณ)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2567

พระทม จิตฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2567

พระจรัญ กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2567

พระมาณี อานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การจัดงานยกช่อฟ้าอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2567

เปิดดู 20 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระวิหารพระแก้ว...

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2567

เปิดดู 13 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

วัดราษฎร์ประสงค์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าอาวาส พระครูโสภณคีรีรักษ์ (สุรศักดิ์ โสภโณ)
โทร. 0818589017

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 020253088007
ชื่อบัญชี วัดราษฎร์ประสงค์

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดราษฎร์ประสงค์