สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ปากคลองปราณ

รหัสวัด
05770604001

ชื่อวัด
ปากคลองปราณ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2419

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2468

ที่อยู่
วัดปากคลองปราณ

เลขที่
020

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ปากน้ำปราณ

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
ปราณบุรี

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
77220

เนื้อที่
41 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

จำนวนเข้าดู : 95

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 20:13:33

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

รายการพระ

ลำยง ทีปกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2566

กรวิก ยติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2566

บุญธรรม จิตฺตโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2566

สุพจน์ ขนฺติภรโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2566

เฉลิมพล ปญฺญาวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด