สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนมะโนรา

รหัสวัด
02750206001

ชื่อวัด
วัดดอนมะโนรา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2433

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2477

ที่อยู่
บ้านดอนมะโนรา

เลขที่
75

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ดอนมะโนรา

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บางคนที

จังหวัด
สมุทรสงคราม

ไปรษณีย์
75120

เนื้อที่
12 ไร่ 1 งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด

จำนวนเข้าดู : 624

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 19:14:32

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 08:54:44

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุทรวัฒนาภรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-05-2566

พระประสิทธิ์ อนุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระปลัดชุมพล เปสโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระสนิท

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-05-2566

พระไพทูรย์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระอนุพงษ์ ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระสุทิน สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระวิวัฒน์ จนฺทโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระสมชาย สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระสามารถ ชินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระใบฎีกาจิรวัฒน์ อภิปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระไพศาล สํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระโกศล โกสโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระมนตรี ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระจรินทร์ รตนโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระเจริญทรัพย์ กตปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

พระสวัสดิ์ ภทฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา ทอดผ้าป่าซาเล้ง

ข้อมูลเมื่อ : 19-06-2567

เปิดดู 26 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด