สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดนิโครธาราม

รหัสวัด
05770703004

ชื่อวัด
วัดนิโครธาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2522

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม ปี 2528

ที่อยู่
บ้านหนองขอน

เลขที่
407

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
หินเหล็กไฟ

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
หัวหิน

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
77110

เนื้อที่
44 ไร่ - งาน 79 ตารางวา

มือถือ
0806528072

จำนวนเข้าดู : 82

ปรับปรุงล่าสุด : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 15:19:48

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดนิโครธารามได้เริ่มก่อสร้างเป้นสำนักสงฆ์โดยประชาชนชาวบ้านบ้าหนองเหียงเมื่อปี พ.ศ.2502 เพื่อใช้เป้นสถานที่ประกอบศาสนพิธีแก่ประชาชนบ้านหนอฃเหียง หนองขอนเเละประชาชนทั่วไป วัดได้รับบริจาคที่ดินจากนายชัยณรงค์ บุตโรบล จำนวน 30 ไร่ นายเชิดชัย เสียงครวญ จำนวน 5 ไร่ นายยวน นางวี เจิมสุวรรณ จำนวน 2 ไร่ นายน้อย ขุนนคร จำนวน 2 ไร่ เเละทางวัดได้ซื้อเพิ่มเติมอีก 10 ไร่ 50 ตารางวา ในปี พ.ศ.2521 ได้รับประกาศให้สร้างวัด โดยมีนายภิรมย์ ศรีสำอางค์เป็นผู้ดำเนินการยื่อขออนุญาต ต่อมาในปี พ.ศ.2522ได้รับประกาศให้ตั้งวัด มีนามว่า วัดนิโครธาราม สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัด ปัจจุบันมี อุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 2 ชั้น 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 2 ชั้น 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง ศาลาการเปรียญ จำนวน 1 หลัง เนื้อที่ของวัดนิโครธาราม มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนด เนื้อที่ จำนวน 44 ไร่ 79 ตารางวา

รายการพระ

พระไพโรจน์ ปภสฺสโร ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด