สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดธงชัยธรรมจักร

รหัสวัด
05770404001

ชื่อวัด
วัดธงชัยธรรมจักร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2475

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2509

ที่อยู่
ม.2 บ้านปากคลอง

เลขที่
71

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ธงชัย

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บางสะพาน

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
79180

เนื้อที่
21 ไร่ - งาน 20 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 170

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 18:57:24

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดธงชัยธรรมจักร เดิมชื่อวัดคงคาราม ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบ้านกรูด เมื่อถึงฤดูน้ำหลากบริเวณวัดน้ำจะท่วม ประชาชนจึงเห็นว่าสมควรย้ายขึ้นมาอยู่บริเวณที่ปัจจุบันนี้จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดธงชัยธรรมจักร เพื่อเป็นมงคลนามโดยมีลำดับเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบคือ 1.หลวงปู่เกลื่อน 2.หลวงพ่อเธียร เขมวโร 3.พระครูสุนทรชัยธัช (หลวงปู่เก็บ) โดยท่านเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ธงชัย 4.พระอธิการ อำพร ปภสสโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันจนถึงขณะนี้ โดยมีฌาปนสถาน ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ พระอุโบสถ วางศิลาฤกษ์ ปี พ.ศ.2518 ยกช่อฟ้า ปี พ.ศ.2528 และผูกพันธสีมา ปี พ.ศ.2535 วัดมีเนื้อที่ 21 ไร่ 20 ตารางวา วันพระมีญาติโยมมาทำบุญ มิได้ขาดเสมอมา

รายการพระ

พระอธิการสนิท ฐานิสสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2567

พระสนิท อาภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

พระบุญเทิน สมาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

พระกมล สิริปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด