สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูปลัดสุรวุฒิ อุกฤษโชค

ฉายา
สิริวฑฺฒโก

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
56 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง

จำนวนเข้าดู : 68

ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 15:53:24

ข้อมูลเมื่อ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 15:53:24

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก