สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาพิสิฏฐ์เอก เมธีปัญญากุล

ฉายา
เสฏฺฐธมฺโม

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
67 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

จำนวนเข้าดู : 75

ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 15:09:14

ข้อมูลเมื่อ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 15:08:10

 
 
 
 

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2
เปรียญธรรม 3
เปรียญธรรม 4
เปรียญธรรม 5
เปรียญธรรม 6
เปรียญธรรม 7
เปรียญธรรม 8
เปรียญธรรม 9