สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสมุห์สุนทร ทองพันธ์

ฉายา
กิตฺติปญฺโญ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
57 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดเกตุปัญญาประชาสรรค์

จำนวนเข้าดู : 68

ปรับปรุงล่าสุด : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 11:56:58

ข้อมูลเมื่อ : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:14:48

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก