สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสมุห์ ต่อศักดิ์ อินทิราภรณ์

ฉายา
ธมฺมโสภโณ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
in.torsak

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองหินประชาราม
เป็นเจ้าคณะตำบลคลองวาฬ
เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จำนวนเข้าดู : 75

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 12:09:08

ข้อมูลเมื่อ : 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:07:18

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2547
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2549
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล