สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอธิการจามรเทพ อุนยะวงษ์

ฉายา
อมโร

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
71 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 66

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 00:55:19

ข้อมูลเมื่อ : 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 00:55:08

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปวช.
ปีที่จบ พ.ศ. 2520
โรงเรียนเพาะช่าง

การมรณภาพ

วันที่มรณภาพ
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สาเหตุ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ