สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระนฤพล ภู่ใหญ่

ฉายา
ชนาสโภ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
24 ปี

E-mail
-

Line ID
0654820523

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 64

ปรับปรุงล่าสุด : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 19:22:46

ข้อมูลเมื่อ : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 19:28:15

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
โรงเรียนวเทศบาลวัดไทรอารีย์รัตน์
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2565
ศูนการศึกษานอกโรงเรียน