สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระบรรเจิด ทองสี

ฉายา
จิรสุโภ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
49 ปี

E-mail
-

Line ID
0831060866

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 49

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 16:47:51

ข้อมูลเมื่อ : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 19:17:08

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2565

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2530
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้