สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวิเชียร โรจน์แสงแก้ว

ฉายา
สุเมโธ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
58 ปี

E-mail
-

Line ID
0635029963

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 62

ปรับปรุงล่าสุด : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 10:52:49

ข้อมูลเมื่อ : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 18:52:06

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2519
โรงเรียนซับสมบูรณ์