สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูวินัยธรดิเรก ใสใหม

ฉายา
เตชวณฺโณ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
0614680578

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางลาน

จำนวนเข้าดู : 80

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 16:39:01

ข้อมูลเมื่อ : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 18:37:49

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูวินัยธรดิเรก เตชวณฺโณ
ได้รับ พ.ศ. 2563

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2531
โรงเรียนวัดดอนทราย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย