สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูปลัดประเทือง แก่นศึกษา

ฉายา
ชวนปญฺโญ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
52 ปี

E-mail
-

Line ID
วัดบางลาน

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 135

ปรับปรุงล่าสุด : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 09:33:26

ข้อมูลเมื่อ : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 14:59:53

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2561

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2527
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2538
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย