สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระ ก้าน ธรรมจง

ฉายา
จกฺกธมฺโม

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
77 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสโบสถ์

จำนวนเข้าดู : 70

ปรับปรุงล่าสุด : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 11:19:19

ข้อมูลเมื่อ : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 20:29:51

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2530