สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสังฆรักษ์สมโภช เนตรขำ

ฉายา
ทีปธมฺโม

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
55 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระรูป
เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

จำนวนเข้าดู : 74

ปรับปรุงล่าสุด : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:49:57

ข้อมูลเมื่อ : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:57:24

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2541

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย