สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูอมรสมุทรกิจ มีประเสริฐ

ฉายา
สุวีโร

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
70 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 70

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:52:00

ข้อมูลเมื่อ : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:38:11

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพประสิทธิคุณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรวิหาร
ได้รับ พ.ศ. 2553
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูอมรสมุทรกิจ
ได้รับ พ.ศ. 2554
ปรับพัดยศเป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2562

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2528

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย