สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาผ่อง เต๋งจงดี

ฉายา
ผลิตฺตธมฺโม

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
98 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 209

ปรับปรุงล่าสุด : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 11:24:32

ข้อมูลเมื่อ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 10:42:41

 
 
 
 

ประวัติ

พระมหาผ่อง ผลิตตธมฺโม
อายุ 98
อาชีพ พระภิกษุ (เจ้าอาวาสวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม)
ที่อยู่/โทรศัพท์ วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3233-7128
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาอนุรักษ์โบราณวัตถุ
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
  • เป็นพระนักอนุรักษ์ได้อุทิศตนให้กับงานอนุรักษ์และศึกษาโบราณคดีจากลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เพื่อให้ชาวราชบุรีรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของโบราณวัตถุ แล้วร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้สืบไป ภายในกุฏิและภายนอกกุฏิมีเครื่องปั้นดินเผา ทั้งเผาเคลือบ เผาแกร่งและดินเผาธรรมดาซึ่งเป็นของเก่าที่ผลิตในประเทศไทยและที่มาจากเมืองจีน
  • เป็นพระนักโบราณคดีที่อุทิศตนให้กับงานอนุรักษ์และศึกษาโบราณคดีจากลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เริ่มสะสมอย่างจริงจัง ตั้งแต่ ปี 2518 ขณะเดียวกันท่านได้มอบสิ่งของบางชิ้นให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และโรงเรียนใหญ่ๆ ในจังหวัดราชบุรี
  • โบราณวัตถุที่ท่านรวบรวมไว้ ล้วนเป็นหลักฐานว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองที่สืบเนื่องมาจากเมืองคูบัวที่มีมาแต่สมัยทวารวดี ในท้องน้ำแม่กลองได้พบเครื่องถ้วยของจีน มีตั้งแต่ของก่อนสมัยราชวงศ์ถังลงมาถึงสมัยห้าราชวงศ์ สมัยซ้อง สมัยหยวน สมัยหมิง และสมัยชิง และสมัยหยวนและสมัยซ้องพบของมากกว่า สะท้อนให้เห็นว่าเมืองราชบุรีระยะนั้นเริ่มขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นเมืองท่า ในพุทธศตวรรษที่ 18-19
  • ผู้สนใจมาเยี่ยมชมวัดเสมอ สิ่งของที่น่าสนใจได้แก่ ภาชนะสำริดวัฒนธรรมดองซอนที่มีลวดลายนกบินทวนเข็มนาฬิการูปคน หม้อก้นกลมคอสูงปากบานสมัยทวารวดี สังข์สำริดสมัยลพบุรี เป็นต้น

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2502

การมรณภาพ

วันที่มรณภาพ
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สาเหตุ
โรคชรา