สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูปิยธรรมากร ดิษฐี

ฉายา
(เกษม ปิยธมฺโม)

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
71 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดบางเกาะเทพศักดิ์
เป็นเจ้าคณะตำบล

จำนวนเข้าดู : 67

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 10:32:03

ข้อมูลเมื่อ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 09:16:57

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ราชทินนาม พระครูปิยธรรมากร
ได้รับ พ.ศ. 2536
เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2557

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2507
โรงเรียนวัดประดู่