สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวิษณุ รื่นเกษม

ฉายา
อภิชาโน

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 61

ปรับปรุงล่าสุด : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 11:38:08

ข้อมูลเมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 14:22:54

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2565

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2532
รร.วัดหนองจอก(อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี)
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2538
รร.อรุณประดิษฐ์(จังหวัดเพชรบุรี)
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2542
มหาลัยราชภัฎเพชรบุรี