สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาสัญญา นาคโชติ

ฉายา
สิทฺธิญาโณ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
56 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระจริยานิเทศก์

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดประชาสนธิ
เป็นเจ้าคณะตำบลห้วยยาง

จำนวนเข้าดู : 79

ปรับปรุงล่าสุด : 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:01:39

ข้อมูลเมื่อ : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:25:25

 
 
 
 

ประวัติ

     พระมหาสัญญา  สิทฺธิญาโณ  นามเดิม สัญญา  นาคโชติ  เกิดที่บ้านหนองไผ่ ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระมหาสัญญา สิทฺธิญาโณ ป.ธ.๙
ได้รับ พ.ศ. 2548

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2534
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2541
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545
เปรียญธรรม 8 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546
เปรียญธรรม 9 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548