สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูอาทรวิริยานุวัตร (ธีรวัจน์) ธัมนิธิพัฒน์

ฉายา
สุธีโร

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
64 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
เป็นเจ้าคณะตำบลท่าคา

จำนวนเข้าดู : 107

ปรับปรุงล่าสุด : 28 เมษายน พ.ศ. 2566 04:16:36

ข้อมูลเมื่อ : 28 เมษายน พ.ศ. 2566 04:15:06

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็น พระปลัดสุชาติ สุธีโร ฐานานุกรมใน พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินวํโส ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ได้รับ พ.ศ. 2531
เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในราชทินนามที่ พระครูอาทรวิริยานุวัตร
ได้รับ พ.ศ. 2542
เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในราชทินนามเดิม (ปรับพัด)
ได้รับ พ.ศ. 2562
เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนามเดิม (ปรับพัด)
ได้รับ พ.ศ. 2565

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก