สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาสุนทร -

ฉายา
สุนฺทโร

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
41 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
เป็นรองเจ้าคณะอำเภออำเภอเมืองราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 21

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 00:36:11

ข้อมูลเมื่อ : 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 00:36:11

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 7